MIDI-KOPARKI

  • CX75CSR WYSIĘGNIK ŁAMANY
  • CX75CSR WYSIĘGNIK MONO
  • CX80CMSR WYSIĘGNIK SKRĘTNY